Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
Nguyễn Thuý Hà
Mã GS: 6923
Năm sinh: 30/12/1996
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp Ngoại Ngữ
Các môn: Anh Văn, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Quận 3, Q.Tân Bình, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 2,000,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thuý Hà
Mã GS: 6922
Năm sinh: 30/12/1996
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp Ngoại Ngữ
Các môn: Anh Văn, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Quận 3, Q.Tân Bình, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 2,000,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Le thi bich hoa
Mã GS: 6709
Năm sinh: 10/11/1985
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp Ngoại Ngữ
Các môn: Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Quận 12, Q.Tân Bình, Q.Gò Vấp, Q.Bình Tân, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 250,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Cao Hà Trang
Mã GS: 6694
Năm sinh: 12/12/1999
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp Ngoại Ngữ
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh Văn, Toán , Hóa, Tiếng Việt, Các môn, Rèn chữ đẹp, Anh văn giao tiếp, Tiếng Nhật
Khu vực: Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 50,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Cao Hà Trang
Mã GS: 6693
Năm sinh: 12/12/1999
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Sư Phạm tp Hcm
Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Nhật
Năm TN: 2021
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp Ngoại Ngữ
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Các môn, Rèn chữ đẹp, Anh văn giao tiếp, Anh văn, Ngữ Văn, Tiếng Nhật
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 50,000 đồng
Thông tin khác: có 1 năm dạy kèm tại trung tâm dạy thêm
Kết thúc Chọn
Cao Hà Trang
Mã GS: 6692
Năm sinh: 12/12/1999
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp Ngoại Ngữ
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Các môn, Rèn chữ đẹp, Anh văn giao tiếp, Anh văn, Ngữ Văn, Tiếng Nhật
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 50,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Tạ Thị Tú Phi
Mã GS: 6677
Năm sinh: 22/12/1998
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Khoa học tự nhiên tp HCM
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Năm TN: 2020
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học, Tin học
Các môn: Anh Văn, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác: Nhiệt tình, tận tâm. Có kiến thức tốt về tiếng anh, chắc ngữ pháp và kinh nghiệm luyện đề có thể giúp các em luyện thi đại học.
Kết thúc Chọn
Tạ Thị Tú Phi
Mã GS: 6676
Năm sinh: 22/12/1998
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Khoa học tự nhiên tp HCM
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Năm TN: 2020
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học, Tin học
Các môn: Anh Văn, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác: Nhiệt tình, tận tâm. Có kiến thức tốt về tiếng anh, chắc ngữ pháp và kinh nghiệm luyện đề có thể giúp các em luyện thi đại học.
Kết thúc Chọn
Tạ Thị Tú Phi
Mã GS: 6675
Năm sinh: 22/12/1998
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Khoa học tự nhiên tp HCM
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Năm TN: 2020
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học, Tin học
Các môn: Anh Văn, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác: Nhiệt tình, tận tâm. Có kiến thức tốt về tiếng anh, chắc ngữ pháp và kinh nghiệm luyện đề có thể giúp các em luyện thi đại học.
Kết thúc Chọn
Tạ Thị Tú Phi
Mã GS: 6674
Năm sinh: 22/12/1998
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Khoa học tự nhiên tp HCM
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Năm TN: 2020
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học, Tin học
Các môn: Anh Văn, Anh văn giao tiếp
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác: Nhiệt tình, tận tâm. Có kiến thức tốt về tiếng anh, chắc ngữ pháp và kinh nghiệm luyện đề có thể giúp các em luyện thi đại học.
« 1 2 3 4 5 »