Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
Vũ Hồng Duyên
Mã GS: 16258
Năm sinh: 02/05/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình
Yêu cầu lương tối thiểu: 110,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Vũ Hồng Duyên
Mã GS: 16257
Năm sinh: 02/05/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình
Yêu cầu lương tối thiểu: 110,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Vũ Hồng Duyên
Mã GS: 16256
Năm sinh: 02/05/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình
Yêu cầu lương tối thiểu: 110,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lê Thị Việt Hà
Mã GS: 16251
Năm sinh: 28/02/1998
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 12, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.Bình Tân, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thị Mỹ Duyên
Mã GS: 16250
Năm sinh: 28/03/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 170,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thị Mỹ Duyên
Mã GS: 16249
Năm sinh: 28/03/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 170,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thị Mỹ Duyên
Mã GS: 16248
Năm sinh: 28/03/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 170,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Bích Vy
Mã GS: 16247
Năm sinh: 10/12/1999
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Hóa
Khu vực: Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 1,500,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Vũ Lê Quế Anh
Mã GS: 16246
Năm sinh: 19/07/2000
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Sư phạm TPHCM
Chuyên ngành: Giáo dục tiểu học
Năm TN: 2022
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Hóa, Văn, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Q.Bình Tân, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 140,000 đồng
Thông tin khác: Có 5 năm kinh nghiệm dạy kèm, nhiệt tình, kiên trì
Kết thúc Chọn
Vũ Lê Quế Anh
Mã GS: 16240
Năm sinh: 19/07/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 5, Lớp 7
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Q.Bình Tân, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 5 »