Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
Lâm Văn Hạo
Mã GS: 15640
Năm sinh: 01/02/1988
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Toán, Lý, Hóa, TOÁN = AV
Khu vực: Quận 5, Quận 7, Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 250,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
Mã GS: 15634
Năm sinh: 09/05/1999
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Anh Văn
Khu vực: Quận 12, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, H.Hóc Môn, H.Củ Chi
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
NGUYỄN ĐÌNH THỊNH
Mã GS: 15604
Năm sinh: 24/04/1965
Hiện là: Giáo viên
Trường: Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Chuyên ngành: Hoá học
Năm TN: 1987
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp
Yêu cầu lương tối thiểu: 800 đồng
Thông tin khác: Kinh nghiệm dạy lâu năm, tận tâm, nhiệt tình, nâng cao trình độ sau 1 tháng
Kết thúc Chọn
Phan Thị Thu Duyên
Mã GS: 15573
Năm sinh: 27/06/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Toán ,Tiếng Việt, Các môn
Khu vực: Quận 3, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lê Văn Đã
Mã GS: 15572
Năm sinh: 02/12/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Hoàng Nguyên
Mã GS: 15571
Năm sinh: 05/07/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Toán-Lý-Hóa
Khu vực: Quận 2, Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 110,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Hoàng Nguyên
Mã GS: 15568
Năm sinh: 05/07/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 2, Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Vũ Việt Phương
Mã GS: 15567
Năm sinh: 01/01/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 9, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lê Quyết Thắng
Mã GS: 15529
Năm sinh: 24/08/1999
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lê Quyết Thắng
Mã GS: 15528
Năm sinh: 24/08/1999
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 5 »