Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
Trương Quốc Anh
Mã GS: 14299
Năm sinh: 12/12/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 2, Quận 9, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lê Thị Thủy Tiên
Mã GS: 14298
Năm sinh: 02/06/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Tiếng Việt
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 125,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trương Quốc Anh
Mã GS: 14297
Năm sinh: 12/12/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 2, Quận 9, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 125,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Tô Thành Tính
Mã GS: 14296
Năm sinh: 16/12/1997
Hiện là: Sinh viên
Trường: ĐH Bách Khoa TPHCM
Chuyên ngành: Tài Nguyên và Môi Trường
Năm TN: 2020
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Toán-Lý-Hóa
Khu vực: Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Q.Bình Thạnh, H.Bình Chánh
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác: Đã có 4 năm kinh nghiệm dạy các bé cấp 2, sinh viên năm cuối (chỉ còn luận văn tốt nghiệp) ĐH Bách Khoa TPHCM
Kết thúc Chọn
Trương Quốc Anh
Mã GS: 14279
Năm sinh: 12/12/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 9, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 125,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trương Quốc Anh
Mã GS: 14278
Năm sinh: 12/12/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 9, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 125,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
ĐẶNG VĂN TUẤN
Mã GS: 14251
Năm sinh: 10/10/1997
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Toán-Lý-Hóa, Toán, Lý
Khu vực: Quận 1, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Đinh văn Trưng
Mã GS: 14250
Năm sinh: 01/12/1957
Hiện là: Giáo viên
Trường: CĐSP Nhatrang
Chuyên ngành: Toán lý
Năm TN: 1979
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 12, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, H.Hóc Môn
Yêu cầu lương tối thiểu: 300,000 đồng
Thông tin khác: Tận tâm,uy tín,nhiều kinh nghiệm,sáng tạo.Chất lượng cao
Kết thúc Chọn
Trần Thị Khánh Ly
Mã GS: 14236
Năm sinh: 19/11/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Hóa
Khu vực: Quận 1, Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Hạnh Linh
Mã GS: 14235
Năm sinh: 13/12/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Các môn: Hóa
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 5 »