Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
Hồng Ngọc Chiêu Thư
Mã GS: 14329
Năm sinh: 25/09/1997
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM (HUFLIT)
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành sư phạm
Năm TN: 2021
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Toán, Anh Văn
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Phú Nhuận, Q.Bình Tân, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 500,000 đồng
Thông tin khác: Có 1 năm dạy kèm, nhiệt tình
Kết thúc Chọn
Hồng Ngọc Chiêu Thư
Mã GS: 14328
Năm sinh: 25/09/1997
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM (Huflit)
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh
Năm TN: 2021
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Toán, Anh Văn
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Tân, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 500,000 đồng
Thông tin khác: 1 năm dạy kèm, nhiệt tình
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Hậu
Mã GS: 14327
Năm sinh: 18/09/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Toán, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Các môn, Rèn chữ đẹp
Khu vực: Dĩ An, Thuận An
Yêu cầu lương tối thiểu: 110,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Đinh Thị Thanh Thương
Mã GS: 14322
Năm sinh: 09/08/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình
Yêu cầu lương tối thiểu: 170,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Ngô Thị Kim Thùy
Mã GS: 14321
Năm sinh: 22/12/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Hóa, Toán , Hóa, Các môn, SINH
Khu vực: Quận 1, Quận 4, Quận 7
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Huỳnh Thị Mỹ Huyền
Mã GS: 14320
Năm sinh: 17/02/1999
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 7
Các môn: Toán, Lý
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Hậu
Mã GS: 14317
Năm sinh: 18/09/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6
Các môn: Toán, Toán ,Tiếng Việt, Các môn, Rèn chữ đẹp
Khu vực: Q.Thủ Đức, Dĩ An, Thuận An
Yêu cầu lương tối thiểu: 110,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Hoàng Hữu Phong
Mã GS: 14316
Năm sinh: 25/05/1999
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Hoàng Hữu Phong
Mã GS: 14315
Năm sinh: 25/05/1999
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Y Dược
Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt
Năm TN: 2024
Nhận dạy: Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán, Toán , Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác: 3 năm dạy kèm
Kết thúc Chọn
Hoàng Hữu Phong
Mã GS: 14314
Năm sinh: 25/05/1999
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Y Dược
Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt
Năm TN: 2024
Nhận dạy: Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán, Toán , Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 180,000 đồng
Thông tin khác: 3 năm dạy kèm
« 1 2 3 4 5 »