Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
Lê Văn Hiệp
Mã GS: 16370
Năm sinh: 20/03/1998
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn:
Khu vực: Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Đặng Thị Ngọc Anh
Mã GS: 16363
Năm sinh: 10/04/1997
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 4
Các môn: Toán, Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Đặng Thị Ngọc Anh
Mã GS: 16362
Năm sinh: 10/04/1997
Hiện là: Sinh viên
Trường: Cao đẳng quân y 2
Chuyên ngành: Điều dưỡng đa khoa
Năm TN: 2021
Nhận dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6
Các môn: Toán, Văn, Anh Văn, Tiếng Việt, Các môn
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác: Nhiệt tình trong công việc, có kinh nghiệm dạy kèm 4 năm, có kiến thức cơ bản giảng dạy và có trách nhiệm trong công việc.
Kết thúc Chọn
Đặng Thị Ngọc Anh
Mã GS: 16361
Năm sinh: 10/04/1997
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6
Các môn: Toán, Văn, Anh Văn, Tiếng Việt, Các môn
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Huỳnh Nguyễn Tấn Thành
Mã GS: 16358
Năm sinh: 12/01/1996
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Bách Kho
Chuyên ngành: Dầu khí
Năm TN: 2018
Nhận dạy: Lớp 7
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 160,000 đồng
Thông tin khác: đã dạy 4 năm
Kết thúc Chọn
Huỳnh Nguyễn Tấn Thành
Mã GS: 16357
Năm sinh: 12/01/1996
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 4, Quận 7, Quận 10, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 160,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lâm Văn Hạo
Mã GS: 16356
Năm sinh: 01/02/1988
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Lý, Toán , Hóa
Khu vực: Quận 5, Q.Tân Bình, H.Hóc Môn
Yêu cầu lương tối thiểu: 250,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Hồng
Mã GS: 16347
Năm sinh: 09/06/1999
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 5
Các môn: Toán, Anh Văn, Tiếng Việt, SINH
Khu vực: Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 1,200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Phạm Thị Hồng Hiên
Mã GS: 16343
Năm sinh: 10/08/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp Ngoại Ngữ
Các môn: Toán, Văn, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Tiếng Việt
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 7, Quận 8
Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Hình Mỹ Huyền
Mã GS: 16341
Năm sinh: 04/07/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6
Các môn: Toán, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức, Dĩ An
Yêu cầu lương tối thiểu: 100 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 5 »