Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
Nguyen Thị Châm
Mã GS: 16261
Năm sinh: 08/04/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 7
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Vũ Hồng Duyên
Mã GS: 16258
Năm sinh: 02/05/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình
Yêu cầu lương tối thiểu: 110,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Vũ Hồng Duyên
Mã GS: 16257
Năm sinh: 02/05/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình
Yêu cầu lương tối thiểu: 110,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Vũ Hồng Duyên
Mã GS: 16256
Năm sinh: 02/05/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình
Yêu cầu lương tối thiểu: 110,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Vũ Hồng Duyên
Mã GS: 16255
Năm sinh: 02/05/2002
Hiện là: Sinh viên
Trường: Trường đại học y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Chuyên ngành: Y Đa Khoa
Năm TN: 2026
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 110,000 đồng
Thông tin khác: Nắm kiến thức, vui tính, thân thiện
Kết thúc Chọn
Vũ Hồng Duyên
Mã GS: 16253
Năm sinh: 02/05/2002
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Chuyên ngành: Y Đa Khoa
Năm TN: 2026
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 10
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 6, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác: Vui tính, nhiệt tình
Kết thúc Chọn
Lê Thị Việt Hà
Mã GS: 16251
Năm sinh: 28/02/1998
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 12, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.Bình Tân, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thị Mỹ Duyên
Mã GS: 16250
Năm sinh: 28/03/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 170,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thị Mỹ Duyên
Mã GS: 16249
Năm sinh: 28/03/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 170,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thị Mỹ Duyên
Mã GS: 16248
Năm sinh: 28/03/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 170,000 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 5 »