Banner
Banner Mobile

GIA SU NHAN VAN,GIA SƯ NHÂN VĂN QUẬN GÒ VẤP,GIA SU QUAN GO VAP,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU,TRUNG TÂM GIA SƯ,GIA SU QUAN GO VAP,GIA SU NHAN VAN QUAN GO VAP,GIA SƯ NHÂN VĂN QUẬN GÒ VẤP,GIA SU NHAN VAN QUAN GO VAP,TRUNG TAM GIA SU

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 10720
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: TÔ NGỌC VÂN, PHƯỜNG THẠNH XUÂN, Quận 12 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: THỨ 7,CN, 14H
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi