Banner
Banner Mobile

GIA SU NHAN VAN QUAN BINH THANH,GIA SU NHAN VAN QUAN BINH THANH,GIA SU NHAN VAN QUAN BINH THANH,GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,GIA SU

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 10714
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: ĐINH BỘ LĨNH, PHƯỜNG 26, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h ( TRỪ THỨ 7 )
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi