Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 9,GIA SƯ,GIA SƯ QUẬN 9,GIA SU NHAN VAN,GIA SƯ NHÂN VĂN,GIA SU QUAN 9,GIA SƯ QUẬN 9,GIA SU NHAN VAN,GIA SU NHAN VAN QUAN 9,GIA SU NHAN VAN QUAN 9,TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN QUẬN 9,GIA SU NHAN VAN QUAN 9,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN QUAN 9

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 10716
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: ĐƯỜNG 61, PHƯỚC LONG B, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi