Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SU,GIA SƯ NHÂN VĂN QUẬN BÌNH THẠNH,GIA SU NHAN VAN QUAN BINH THANH,GIA SU NHAN VAN QUAN BINH THANH,TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN QUẬN BÌNH THẠNH,GIA SU NHAN VAN QUAN BINH THANH

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 10713
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG 24, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp 19h30
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi