Banner
Banner Mobile

GIA SƯ QUẬN GÒ VẤP,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU QUAN GO VAP,GIA SU QUAN GO VAP,TRUNG TAM GIA SU QUAN GO VAP,GIA SU QUAN GO VAP,GIA SU NHAN VAN QUAN GO VAP,GIA SU QUAN GO VAP,GIA SU NHAN VAN QUAN GO VAP,

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 10721
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Toán , Hóa
Địa chỉ: TÔ NGỌC VÂN, PHƯỜNG THẠNH XUÂN, Quận 12 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 2,4,6 - 18h30
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi