Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN GO VAP,GIA SU QUAN GO VAP,TRUNG TAM GIA SU QUAN GO VAP,GIA SU QUAN GO VAP,GIA SU NHAN VAN QUAN GO VAP,GIA SƯ NHÂN VĂN QUẬN GÒ VẤP,TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN QUẬN GÒ VẤP,GIA SU NHAN VAN QUAN GO VAP,GIA SU NHAN VAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 10728
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: THỐNG NHẤT, PHƯỜNG 15, Q.Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp 19h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi