Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN PHU NHUAN,GIA SU QUAN PHU NHUAN,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU QUAN PHU NHUAN,GIA SU QUAN PHU NHUAN,TRUNG TAM GIA SU QUAN PHU NHUAN,GIA SU NHAN VAN QUAN PHU NHUAN,GIA SU QUAN PHU NHUAN,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU QUAN PHU NHUAN,

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 10730
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Toán, Lý
Địa chỉ: PHAN ĐĂNG LƯU, P2, Q.Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,100,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h30
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi