Banner
Banner Mobile

GIA SƯ, GIA SƯ QUẬN 9, GIA SU, GIA SU QUAN 9, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SU, GIA SƯ QUẬN 9, GIA SU QUAN 9, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SU QUAN 9, GIA SƯ QUAN 9, GIA SƯ NHÂN VĂN, GIA SU NHAN VAN, GIA SƯ

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 4475
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: LÊ LỢI, PHƯỜNG HIỆP PHÚ, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,300,000 đồng/tháng
Số buổi: 6 buổi
Thời gian: sắp xếp 17h
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ / NAM
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi