Banner
Banner Mobile

GIA SƯ,GIA SU QUAN BINH THANH,TRUNG TAM GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,TRUNG TAM GIA SU QUAN BINH THANH

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 10011
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Toán, Lý
Địa chỉ: QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG 26, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Giáo Viên Nam / Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi