Banner
Banner Mobile

GIA SU NHAN VAN, GIA SƯ NHÂN VĂN, GIA SƯ QUẬN GÒ VẤP, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SU, TRUNG TAM GIA SU, GIA SU NHAN VAN, GIA SƯ NHÂN VĂN, TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN, TRUNG TAM GIA SU, GIA SU, GIA SƯ, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SƯ NHÂN VĂN, TRUNG TAM GIA SU, GIA SƯ

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 4421
Lớp dạy: Lớp 1
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: LÊ VĂN THỌ, PHƯỜNG 11, Q.Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,100,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 2,4,6 - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi