Banner
Banner Mobile

GIA SU NHAN VAN,GIA SU,TRUNG TAM GIA SU,TRUNG TÂM GIA SƯ,GIA SƯ NHÂN VĂN, GIA SƯ NHÂN VĂN, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TAM GIA SU,TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SU,GIA SƯ,GIA SU NHAN VAN, GIA SƯ NHÂN VĂN, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TÂM GIA SƯ,GIA SU,GIA SƯ

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 5258
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: CHIẾN LƯỢC, P, BÌNH TRỊ ĐÔNG B, Q.Bình Tân - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi