Banner
Banner Mobile

GIA SU NHAN VAN QUAN 9,GIA SƯ NHÂN VĂN QUẬN 9,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN QUAN 9,GIA SU NHAN VAN LOP MOI,

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 10731
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: SINH
Địa chỉ: LÊ VĂN VIỆT, P, HIỆP PHÚ, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 700,000 đồng/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi