Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 10,GIA SU NHAN VAN QUAN 10,GIA SU QUAN 10,GIA SU NHAN VAN QUAN 10,

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 10851
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Toán, Lý
Địa chỉ: THÀNH THÁI , PHƯỜNG 14, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi