Banner
Banner Mobile

GIA SƯ QUẬN 2, GIA SƯ,GIA SU QUAN 2, TRUNG TAM GIA SU, GIA SU, GIA SƯ, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SƯ NHÂN VĂN, GIA SU NHAN VAN, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SƯ NHÂN VĂN, GIA SƯ QUẬN 2, GIA SU QUAN 2, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SƯ NHÂN VĂN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 4448
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: XA LỘ HÀ NỘI, P, AN PHÚ, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi