Banner
Banner Mobile

GIA SƯ QUẬN 2, GIA SU QUAN 2, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SU, GIA SƯ, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SU QUAN 2, GIA SƯ QUẬN 2, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SU QUAN 2, GIA SƯ QUẬN 2, TRUNG TÂM GIA SƯ, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SU, GIA SƯ

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 4481
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: XA LỘ HÀ NỘI, P, AN PHÚ, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp 20H
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ (DẠY 1 TIẾNG 30P )
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi