Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 2,TRUNG TAM GIA SU QUAN 2,GIA SU QUAN 2,GIA SU QUAN 2,TRUNG TAM GIA SU QUAN 2,GIA SƯ QUẬN 2,TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 2,GIA SU QUAN 2,TRUNG TAM GIA SU QUAN 2,GIA SU QUAN 2,TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 2,GIA SƯ QUẬN 2,GIA SU QUAN 2

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 10010
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ ĐỊNH, P, AN PHÚ , Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi