Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 9,GIA SU NHAN VAN QUAN 9,GIA SU QUAN 9,GIA SU NHAN VAN QUAN 9,GIA SU QUAN 9,GIA SU NHAN VAN QUAN 9

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 10847
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: LÃ XUÂN OAI, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi