Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN BINH THANH, GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH, GIA SU QUAN BINH THANH, GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 6308
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Tiếng Việt
Địa chỉ: BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG 24, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 800,000 đồng/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: Thứ 2,4,6 - 17h30 CHỌN 1 BUỔI
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi