Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN BINH THANH, GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH, TRUNG TAM GIA SU, GIA SU, GIA SƯ, TRUNG TAM GIA SU, GIA SU NHAN VAN, GIA SƯ NHÂN VĂN, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TÂM GIA SƯ, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SU QUAN BINH THANH, GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 4438
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Toán, Văn
Địa chỉ: BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG 2, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 900,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 2,4,6 - 18h
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ / NAM
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi