Banner
Banner Mobile

GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH, GIA SU QUAN BINH THANH, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SƯ NHÂN VĂN, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SU, GIA SƯ, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH, GIA SU QUAN BINH THANH, TRUNG TAM GIA SU

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 4482
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG 24, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: sắp xếp 17h30
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi