Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN BINH THANH,TRUNG TAM GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,TRUNG TAM GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,TRUNG TAM GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,GIA SU NHAN VAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 10027
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Toán, Lý
Địa chỉ: LÊ QUANG ĐỊNH, PHƯỜNG 14, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi