Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN BINH THANH, TRUNG TÂM GIA SƯ, TRUNG TAM GIA SU, GIA SU, GIA SƯ, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SU, GIA SƯ, TRUNG TÂM GIA SƯ, TRUNG TAM GIA SU, GIA SU, GIA SƯ, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH, TRUNG TÂM GIA SƯ, TRUNG TAM GIA SU,

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 4459
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: QUỐC LỘ 13, PHƯỜNG 26, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h30
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi