Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN GO VAP,GIA SU QUAN GO VAP,GIA SU NHAN VAN QUAN GO VAP,GIA SU QUAN GO VAP,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN QUAN GO VAP,GIA SU QUAN GO VAP,

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 10726
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: PHAN VĂN TRỊ, PHƯỜNG 10, Q.Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp 17h30
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi