Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN THU DUC,GIA SU NHAN VAN QUAN THU DUC,GIA SU QUAN THU DUC,GIA SU NHAN VAN QUAN THU DUC,

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 10723
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: KHA VẠN CÂN, P, LINH TRUNG, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h30
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi