Banner
Banner Mobile

TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SU, GIA SƯ, GIA SƯ NHÂN VĂN, GIA SU NHAN VAN, TRUNG TAM GIA SU, GIA SU, GIA SƯ NHÂN VĂN, TRUNG TAM GIA SU, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SU, GIA SƯ, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SU NHAN VAN, GIA SƯ NHÂN VĂN, TRUNG TÂM GIA SƯ

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 4387
Lớp dạy: Lớp 2
Môn dạy: Toán ,Tiếng Việt
Địa chỉ: TÂN HÒA ĐÔNG, P, BÌNH TRỊ ĐÔNG, Q.Bình Tân - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Thứ 3,5,7-18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi