Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
Ngọc Anh
Mã GS: 19880
Năm sinh: 03/06/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 9
Các môn: Các môn
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lữ Hồng Phúc Đại
Mã GS: 19879
Năm sinh: 15/01/2004
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Công Nghiệp (IUH)
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Năm TN: 2022
Nhận dạy: Lớp 3
Các môn: Các môn
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác: Từng là học sinh trường chuyên
Kết thúc Chọn
Lưu Thụy Thanh Huyền
Mã GS: 19864
Năm sinh: 20/09/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7
Các môn: Toán, Toán ,Tiếng Việt, Các môn
Khu vực: Quận 1, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lưu Thụy Thanh Huyền
Mã GS: 19863
Năm sinh: 20/09/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7
Các môn: Toán, Toán ,Tiếng Việt, Các môn
Khu vực: Quận 1, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lưu Thụy Thanh Huyền
Mã GS: 19862
Năm sinh: 20/09/2004
Hiện là: Sinh viên
Trường: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Chuyên ngành: Y khoa
Năm TN: 2029
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7
Các môn: Toán, Toán ,Tiếng Việt, Các môn
Khu vực: Quận 1, Quận 5, Quận 10, Q.Tân Bình, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác: Có kinh nghiệm 1 năm dạy kèm, nhiệt tình.
Kết thúc Chọn
Đỗ Thị Thủy Tiên
Mã GS: 19805
Năm sinh: 12/01/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8
Các môn: Toán, Lý, Toán, Lý, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Các môn
Khu vực: Quận 1, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp
Yêu cầu lương tối thiểu: 160,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Đỗ Thị Thủy Tiên
Mã GS: 19804
Năm sinh: 12/01/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8
Các môn: Toán, Lý, Toán, Lý, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Các môn
Khu vực: Quận 1, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp
Yêu cầu lương tối thiểu: 160,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Đỗ Vũ Bảo Châu
Mã GS: 19803
Năm sinh: 16/11/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8
Các môn: Toán ,Tiếng Việt, Các môn
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 130 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Phạm Thanh Thư
Mã GS: 19802
Năm sinh: 10/01/2005
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6
Các môn: Các môn
Khu vực: Quận 4
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Phạm Thanh Thư
Mã GS: 19801
Năm sinh: 10/01/2005
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp Ngoại Ngữ
Các môn: Các môn
Khu vực: Quận 4
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 5 »