Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
Nguyễn thế nhân
Mã GS: 18961
Năm sinh: 21/02/1984
Hiện là: Giáo viên
Trường: Đh sư phạm Tphcm
Chuyên ngành: Toan
Năm TN: 2006
Nhận dạy: Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán-Lý-Hóa
Khu vực: Quận 5
Yêu cầu lương tối thiểu: 300 đồng
Thông tin khác: 15 năm kinh nghiệm luyện thi đại học
Kết thúc Chọn
Lê Công Phát
Mã GS: 18943
Năm sinh: 05/03/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán-Lý-Hóa
Khu vực: Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Tiến Sang
Mã GS: 18921
Năm sinh: 16/03/2002
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học sư phạm kĩ thuật TP Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Xây dựng
Năm TN: 2024
Nhận dạy: Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7
Các môn: Toán-Lý-Hóa, Các môn
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp
Yêu cầu lương tối thiểu: 2,200,000 đồng
Thông tin khác: có 3 năm kinh nghiệm dạy kèm .
Kết thúc Chọn
Biện Ngọc Danh
Mã GS: 18904
Năm sinh: 09/06/1988
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 9
Các môn: Toán-Lý-Hóa
Khu vực: Quận 8
Yêu cầu lương tối thiểu: 4,500,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Minh Thư
Mã GS: 18899
Năm sinh: 25/03/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 7
Các môn: Toán-Lý-Hóa
Khu vực: Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 500 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Minh Thư
Mã GS: 18898
Năm sinh: 25/03/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 7
Các môn: Toán-Lý-Hóa
Khu vực: Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 500 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Tiến Sang
Mã GS: 18885
Năm sinh: 16/03/2002
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Xây dựng
Năm TN: 2024
Nhận dạy: Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7
Các môn: Toán-Lý-Hóa, Các môn
Khu vực: Quận 9, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp
Yêu cầu lương tối thiểu: 175 đồng
Thông tin khác: Có 2 năm kinh nghiệm dạy kèm , hoà đồng, luôn đề cao kết quả học tập và dạy theo yêu cầu của phụ huynh.
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Mã GS: 18797
Năm sinh: 03/03/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Anh Văn, Toán-Lý-Hóa
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Ngọc Tuyên
Mã GS: 18794
Năm sinh: 15/04/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 10
Các môn: Toán-Lý-Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Ngọc Tuyên
Mã GS: 18793
Năm sinh: 15/04/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 9
Các môn: Toán-Lý-Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Phú Nhuận, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 »