Banner
Banner Mobile

MS: 12658
Lớp đang cần gia sư
40%
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Vẽ
Địa chỉ: QUỐC LỘ 1K, LINH XUÂN, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: CN, 14H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
MS: 11678
Lớp đang cần gia sư
30%
Lớp dạy: Lớp Người Lớn
Môn dạy: Đàn Organ
Địa chỉ: CỘNG HÒA, PHƯỜNG 13, Q.Tân Bình - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: SINH VIÊN
Liên hệ: 090 7711224 - 0988 839 039 - 0972 39 22 33
MS: 10885
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Hệ Đại Học
Môn dạy: Tin học
Địa chỉ: BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG 24, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Giáo Viên Nam / Nữ (DẠY TIN HỌC LẬP TRÌNH ĐH NĂM 1)
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 10585
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 1
Môn dạy: Đàn Organ
Địa chỉ: BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG 24, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 10413
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Đàn GiTa
Địa chỉ: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH , P25, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: THỨ 7,CN, SÁNG
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 10361
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Đàn Piano
Địa chỉ: NƠ TRANG LONG, PHƯỜNG 13, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 9957
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Vẽ
Địa chỉ: LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 10, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 9910
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 2
Môn dạy: Vẽ
Địa chỉ: ĐƯỜNG 3/2 PHƯỜNG 12, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 4,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 9888
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy: Đàn GiTa
Địa chỉ: BÌNH QUỚI, PHƯỜNG 27, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ / Nam
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 9886
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Đàn GiTa
Địa chỉ: TÔ HIẾN THÀNH, P15, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Giáo Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 9881
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Đàn Organ
Địa chỉ: PHẠM VĂN ĐỒNG, P, LINH ĐÔNG, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Giáo Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 9475
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Vẽ
Địa chỉ: TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 9, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: THỨ 7,CN, SX
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 9432
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Đàn Piano
Địa chỉ: NGUYỄN HỮU THỌ , P,TÂN PHONG, Quận 7 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 9402
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Đàn GiTa
Địa chỉ: NGUYỄN HỮU THỌ , P, TÂN PHONG, Quận 7 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: THỨ 7,CN, SX
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 9330
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Đàn GiTa
Địa chỉ: ĐƯỜNG 3/2 PHƯỜNG 12, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 9126
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Vẽ
Địa chỉ: KHÁNH HỘI, PHƯỜNG 3, Quận 4 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 9029
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Đàn GiTa
Địa chỉ: LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 1, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 800,000 đồng/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: T7, 19H
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 9013
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Đàn GiTa
Địa chỉ: Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 8954
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Đàn Piano
Địa chỉ: BÌNH QUỚI, PHƯỜNG 27, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ / Nam
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
MS: 8916
Lớp đã giao
40%
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Đàn Piano
Địa chỉ: QUỐC LỘ 13, P, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: THỨ 7, CN, SX
Yêu cầu: Giáo Viên Nam / Nữ
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
« 1 2 3 4 5 »