Banner
Banner Mobile

chuyển khoản

 • - Khi đi chuyển khoản nhận lớp gọi số 090 7711 224 - 0988 839 039 để kiểm tra trạng thái lớp.
 •  -  Ngân Hàng Đông Á (Bình Thạnh)
 •              Chủ Tài Khoản: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
 •              Số Tài Khoản:   011 021 4181
 • Ngân Hàng Agribank (Chi Nhánh Miền Đông)
 •              Chủ Tài Khoản: Đỗ Đình Hiền
 •              Số Tài Khoản: 190 42064 09564
 • - Ngân Hàng Sacombank (Chi Nhánh Bến Thành)
 •             Chủ Tài Khoản: Đỗ Đình Hiền
 •             Số Tài Khoản: 0602 6732 5696
 • Ngân Hàng MB Bank (Chi Nhánh Bình Thuận)
 •            Chủ Tài Khoản: Đỗ Đình Hiền
 •            Số Tài khoản: 6 14 15 16 17 18 19