Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
Hứa Thị Ngọc Lam
Mã GS: 18966
Năm sinh: 09/10/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Các môn: Văn, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Tiếng Việt, Các môn, Rèn chữ đẹp, Anh văn, Ngữ Văn
Khu vực: Quận 2, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Dĩ An, Thành Phố Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Hứa Thị Ngọc Lam
Mã GS: 18960
Năm sinh: 09/10/2003
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Kinh tế - Luật
Chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý công
Năm TN: 2025
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Văn, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Tiếng Việt, Rèn chữ đẹp
Khu vực: Quận 2, Quận 9, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác: Có 1 năm kinh nghiệm dạy kèm Điểm thi đại học 26 điểm Nhiệt tình, kiên nhẫn, vui vẻ
Kết thúc Chọn
PHAN THỊ THANH MAI
Mã GS: 18903
Năm sinh: 30/11/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Văn, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Tiếng Việt
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Phan Thị Thanh Mai
Mã GS: 18902
Năm sinh: 30/11/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Văn, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Tiếng Việt, Các môn, Rèn chữ đẹp
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Huỳnh Cẩm Hân
Mã GS: 18893
Năm sinh: 18/12/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Văn, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Tiếng Việt
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Phạm Thị Thơm
Mã GS: 18790
Năm sinh: 01/07/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 8
Các môn: Văn, Toán-Lý-Hóa, Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Quận 11
Yêu cầu lương tối thiểu: 180,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lê Thuỳ Trang
Mã GS: 18737
Năm sinh: 01/07/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh Văn, Toán, Lý, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Tiếng Việt, Các môn
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác: