Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
Nguyễn ĐÌnh
Mã GS: 17417
Năm sinh: 20/06/1977
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Lý, Tiếng Pháp, Tin học
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 12, Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 270,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lê Gia Anh Tuấn
Mã GS: 12067
Năm sinh: 23/08/1998
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Pháp
Năm TN: 2020
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp Người Lớn
Các môn: Tiếng Pháp
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 4, Quận 9, Quận 10, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 80,000 đồng
Thông tin khác: Có bằng Delf B2 tiếng Pháp, có kinh nghiệm gia sư nhiều lứa tuổi, trình độ, nhiệt tình và nghiêm túc.
Kết thúc Chọn
Trần Thị An
Mã GS: 9782
Năm sinh: 01/04/1988
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Lớp khác, Lớp Người Lớn
Các môn: Tiếng Pháp
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 9, Quận 10, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Diễm Hương
Mã GS: 5773
Năm sinh: 19/01/1998
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp Người Lớn
Các môn: Tiếng Pháp
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 200 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Diễm Hương
Mã GS: 5770
Năm sinh: 19/01/1998
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp Người Lớn
Các môn: Tiếng Pháp
Khu vực: Q.Gò Vấp
Yêu cầu lương tối thiểu: 225 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Đặng Văn Nguyên
Mã GS: 5589
Năm sinh: 07/04/1996
Hiện là: Sinh viên
Trường: Nhân Văn
Chuyên ngành: Ngữ văn Pháp
Năm TN: 2018
Nhận dạy: Lớp Ngoại Ngữ
Các môn: Toán, Lý, Anh Văn, Tiếng Pháp
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 đồng
Thông tin khác: Có bằng Delf B2 Có kinh nghiệm dạy tiếng Pháp, ôn thi tiếng Pháp, dạy tiếng Việt cho người Pháp
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thành Phúc
Mã GS: 5126
Năm sinh: 20/05/1994
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 8
Các môn: Các môn, Tiếng Pháp
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 1,000,000 đồng
Thông tin khác: