Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
Lê Thị Cẩm Ly
Mã GS: 20439
Năm sinh: 31/07/2003
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại Học Ngoại Thương Cơ sở II
Chuyên ngành: Kinh Tế Đối Ngoại
Năm TN: 2025
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Toán-Lý-Hóa
Khu vực: Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác: 2 năm kinh nghiệm dạy báo bài cho học sinh cấp 2 2 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh cấp 2 1 năm kinh nghiệm dạy toán lớp 12
Kết thúc Chọn
Huỳnh Ngọc Hương
Mã GS: 20438
Năm sinh: 13/09/1979
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp Ngoại Ngữ
Các môn: Anh Văn, Anh văn giao tiếp, Anh Văn Cambridge, Anh Văn ( Dạy Tích Hợp )
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Bình Tân, Q.Tân Phú, H.Bình Chánh
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
huỳnh công thành
Mã GS: 20437
Năm sinh: 12/10/1981
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 11
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 7
Yêu cầu lương tối thiểu: 375,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
huỳnh công thành
Mã GS: 20433
Năm sinh: 12/10/1981
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 5
Yêu cầu lương tối thiểu: 400,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Dang ThiThuy Linh
Mã GS: 20432
Năm sinh: 19/08/1985
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 9
Các môn: Anh Văn
Khu vực: Quận 3
Yêu cầu lương tối thiểu: 24,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
huỳnh công thành
Mã GS: 20421
Năm sinh: 12/10/1981
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 9
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 3
Yêu cầu lương tối thiểu: 350,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Vạn Minh Phúc Toàn
Mã GS: 20420
Năm sinh: 26/06/1982
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Toán, Lý
Khu vực: Quận 12
Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Phúc Toàn
Mã GS: 20419
Năm sinh: 26/06/1982
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Toán, Lý
Khu vực: Q.Tân Bình
Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thế Tạo
Mã GS: 20418
Năm sinh: 15/11/1982
Hiện là: Giáo viên
Trường: Đại học sư phạm TP HCM
Chuyên ngành: Toán
Năm TN: 2004
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Toán-Lý-Hóa
Khu vực: Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 300,000 đồng
Thông tin khác: Có 20 năm kinh nghiệm
Kết thúc Chọn
Phạm Huyền Thoại khuyên
Mã GS: 20417
Năm sinh: 15/01/1978
Hiện là: Giáo viên
Trường: CĐSP ĐỒNG NAI, ĐH Huế
Chuyên ngành: Sư phạm lý hóa
Năm TN: 1999
Nhận dạy: Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Lý , Hóa, TOÁN - KHTN
Khu vực: Q.Tân Bình, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 300,000 đồng
Thông tin khác: Có 25 năm giảng dạy
« 1 2 3 4 5 »