Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
nguyen ho dông quỳnh
Mã GS: 18981
Năm sinh: 14/12/1975
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1
Các môn: Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Quận 12
Yêu cầu lương tối thiểu: 2,000,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
nguyen ho dông quỳnh
Mã GS: 18980
Năm sinh: 14/12/1975
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Toán ,Tiếng Việt, Rèn chữ đẹp
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 7, Quận 12, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp
Yêu cầu lương tối thiểu: 4,000,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
DƯƠNG THỊ CẨM TIÊN
Mã GS: 18979
Năm sinh: 29/08/1997
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 5
Các môn: Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Quận 4
Yêu cầu lương tối thiểu: 290,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
DƯƠNG THỊ CẨM TIÊN
Mã GS: 18978
Năm sinh: 29/08/1997
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 4
Các môn: Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Quận 4
Yêu cầu lương tối thiểu: 290,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Đào Ngọc Minh
Mã GS: 18977
Năm sinh: 14/05/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Anh Văn, SINH
Khu vực: Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 180 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Hứa Thị Ngọc Lam
Mã GS: 18966
Năm sinh: 09/10/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Các môn: Văn, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Tiếng Việt, Các môn, Rèn chữ đẹp, Anh văn, Ngữ Văn
Khu vực: Quận 2, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Dĩ An, Thành Phố Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Hứa Thị Ngọc Lam
Mã GS: 18965
Năm sinh: 09/10/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Các môn: Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Tiếng Việt, Các môn, Rèn chữ đẹp
Khu vực: Quận 2, Quận 9, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Đào Ngọc
Mã GS: 18964
Năm sinh: 14/05/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Anh Văn, SINH
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 180 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Hồng Hanh
Mã GS: 18963
Năm sinh: 12/05/1967
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 4
Các môn: Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 300 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn thế nhân
Mã GS: 18962
Năm sinh: 21/02/1984
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán ,Hóa ,Sinh
Khu vực: Q.Tân Bình
Yêu cầu lương tối thiểu: 300 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 5 »