Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
Trần Ngọc Thương
Mã GS: 18331
Năm sinh: 08/12/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Toán, Văn, Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Quận 10, Q.Tân Bình, Q.Bình Tân, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lê Thị Thảo Nhi
Mã GS: 18320
Năm sinh: 27/01/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Văn
Khu vực: Quận 2, Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trương Thị Thiên Lý
Mã GS: 18319
Năm sinh: 10/06/2003
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại Học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Sư Phạm Ngữ Văn
Năm TN: 2025
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Văn
Khu vực: Quận 1, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11
Yêu cầu lương tối thiểu: 180,000 đồng
Thông tin khác: Có 02 năm kinh nghiệm dạy kèm: ôn luyện tuyển sinh 9 lên 10 đạt 7+ 8+; gia sư môn Ngữ Văn lớp 10; trợ giảng và luyện thi Đại học lớp 12.
Kết thúc Chọn
Lê Thị Thảo Nhi
Mã GS: 18311
Năm sinh: 27/01/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Toán ,Tiếng Việt, Rèn chữ đẹp
Khu vực: Quận 2, Quận 9, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Phạm Thị Du Mỹ
Mã GS: 18307
Năm sinh: 06/02/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Toán, Văn, Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt, Các môn, Rèn chữ đẹp
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 12, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 90 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trịnh Thị Minh Thư
Mã GS: 18303
Năm sinh: 11/06/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Toán, Văn, Tiếng Việt
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thị Linh Đan
Mã GS: 18302
Năm sinh: 15/03/2003
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại Học Quốc Tế Sài Gòn
Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh
Năm TN: 2025
Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Văn, Anh Văn
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 300,000 đồng
Thông tin khác: Kiên Nhẫn, Tận Tâm, Sáng Tạo Có kinh nghiệm 5 năm dạy học
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Mã GS: 18226
Năm sinh: 01/03/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 10
Các môn: Văn, Anh Văn, Tiếng Việt, Anh văn giao tiếp, Anh văn, Ngữ Văn
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 10, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 250 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Chí Dũng
Mã GS: 18198
Năm sinh: 16/12/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 7
Các môn: Toán, Lý, Văn, Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thùy Trang
Mã GS: 18196
Năm sinh: 13/04/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Văn, Toán ,Tiếng Việt
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Q.Gò Vấp, Q.Phú Nhuận, Q.Bình Tân
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 5 »