Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
Ngọc Anh
Mã GS: 19881
Năm sinh: 03/06/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Toán
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lưu Thụy Thanh Huyền
Mã GS: 19864
Năm sinh: 20/09/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7
Các môn: Toán, Toán ,Tiếng Việt, Các môn
Khu vực: Quận 1, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lưu Thụy Thanh Huyền
Mã GS: 19863
Năm sinh: 20/09/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7
Các môn: Toán, Toán ,Tiếng Việt, Các môn
Khu vực: Quận 1, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Q.Tân Bình, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lưu Thụy Thanh Huyền
Mã GS: 19862
Năm sinh: 20/09/2004
Hiện là: Sinh viên
Trường: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Chuyên ngành: Y khoa
Năm TN: 2029
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7
Các môn: Toán, Toán ,Tiếng Việt, Các môn
Khu vực: Quận 1, Quận 5, Quận 10, Q.Tân Bình, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác: Có kinh nghiệm 1 năm dạy kèm, nhiệt tình.
Kết thúc Chọn
Trần Lữ Ngọc Anh
Mã GS: 19854
Năm sinh: 03/06/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Lữ Ngọc Anh
Mã GS: 19853
Năm sinh: 03/06/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 8
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 200 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Lữ Ngọc Anh
Mã GS: 19852
Năm sinh: 03/06/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 10
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 225 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thái Thiên Trúc
Mã GS: 19848
Năm sinh: 14/11/2005
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 10
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt
Khu vực: Quận 5, Quận 7, Quận 8, H.Bình Chánh
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thái Thiên Trúc
Mã GS: 19847
Năm sinh: 14/11/2005
Hiện là: Sinh viên
Trường: Khoa Y - Đại Học Quốc Gia
Chuyên ngành: Điều Dưỡng
Năm TN: 2027
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 10
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Toán ,Tiếng Việt, Tiếng Việt
Khu vực: Quận 5, Quận 7, Quận 8, H.Bình Chánh
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác: Kiến thức vững, giao tiếp và truyền đạt tốt, có tinh thần trách nhiệm, quản lý thời gian tốt
Kết thúc Chọn
Phạm Thị Bích Vân
Mã GS: 19832
Năm sinh: 12/07/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 10
Các môn: Toán, Toán , Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 4, Quận 5, Quận 7, Quận 8, Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 5 »