Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
Lê Thị Cẩm Ly
Mã GS: 20439
Năm sinh: 31/07/2003
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại Học Ngoại Thương Cơ sở II
Chuyên ngành: Kinh Tế Đối Ngoại
Năm TN: 2025
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Các môn: Toán-Lý-Hóa
Khu vực: Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác: 2 năm kinh nghiệm dạy báo bài cho học sinh cấp 2 2 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh cấp 2 1 năm kinh nghiệm dạy toán lớp 12
Kết thúc Chọn
huỳnh công thành
Mã GS: 20437
Năm sinh: 12/10/1981
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 11
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 7
Yêu cầu lương tối thiểu: 375,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
huỳnh công thành
Mã GS: 20433
Năm sinh: 12/10/1981
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 5
Yêu cầu lương tối thiểu: 400,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
huỳnh công thành
Mã GS: 20421
Năm sinh: 12/10/1981
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 9
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 3
Yêu cầu lương tối thiểu: 350,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thế Tạo
Mã GS: 20418
Năm sinh: 15/11/1982
Hiện là: Giáo viên
Trường: Đại học sư phạm TP HCM
Chuyên ngành: Toán
Năm TN: 2004
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Toán-Lý-Hóa
Khu vực: Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 300,000 đồng
Thông tin khác: Có 20 năm kinh nghiệm
Kết thúc Chọn
huỳnh công thành
Mã GS: 20416
Năm sinh: 12/10/1981
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 11
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 7
Yêu cầu lương tối thiểu: 350,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
huỳnh công thành
Mã GS: 20415
Năm sinh: 12/10/1981
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 1
Yêu cầu lương tối thiểu: 450,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
huỳnh công thành
Mã GS: 20414
Năm sinh: 12/10/1981
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 10
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 1
Yêu cầu lương tối thiểu: 350,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
huỳnh công thành
Mã GS: 20413
Năm sinh: 10/10/1981
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 10
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 1
Yêu cầu lương tối thiểu: 350,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
huỳnh công thành
Mã GS: 20412
Năm sinh: 12/10/1981
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 10
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 1
Yêu cầu lương tối thiểu: 350,000 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 5 »