Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
Bùi Thị Phương Hồng
Mã GS: 18341
Năm sinh: 08/10/2000
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 10
Các môn: Tiếng Nhật
Khu vực: Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 200 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Bùi Thị Phương Hồng
Mã GS: 18340
Năm sinh: 08/10/2000
Hiện là: Giáo viên
Trường: Đại học Sư Phạm
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Nhật
Năm TN: 2022
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp Ngoại Ngữ, Lớp Người Lớn
Các môn: Tiếng Nhật
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Q.Tân Bình
Yêu cầu lương tối thiểu: 200 đồng
Thông tin khác: có kinh nghiệm 1 năm dạy kèm tiếng Nhật cho học viên từ đầu đến đạt trình độ N4
Kết thúc Chọn
Đặng Nguyễn Hà Vân
Mã GS: 18164
Năm sinh: 22/11/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Anh Văn, Tiếng Việt, Tiếng Nhật, Toán ,Hóa ,Sinh
Khu vực: Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 80 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Đặng Nguyễn Hà Vân
Mã GS: 18163
Năm sinh: 22/11/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Các môn: Anh Văn, Tiếng Việt, Tiếng Nhật, Toán ,Hóa ,Sinh
Khu vực: Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Dĩ An
Yêu cầu lương tối thiểu: 80 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lê Ngọc Thảo
Mã GS: 17631
Năm sinh: 24/02/1997
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp lá, Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6
Các môn: Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Tiếng Việt, Các môn, Rèn chữ đẹp, Tiếng Nhật
Khu vực: Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Trà My
Mã GS: 17599
Năm sinh: 07/10/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8
Các môn: Toán , Hóa, Toán ,Tiếng Việt, Các môn, Tiếng Nhật
Khu vực: Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 11
Yêu cầu lương tối thiểu: 150 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Trà My
Mã GS: 17598
Năm sinh: 07/10/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7
Các môn: Toán-Lý-Hóa, Toán ,Tiếng Việt, Các môn, Tiếng Nhật
Khu vực: Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 11
Yêu cầu lương tối thiểu: 150 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh
Mã GS: 17327
Năm sinh: 11/12/2000
Hiện là: Giáo viên
Trường: Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Nhật
Năm TN: 2022
Nhận dạy: Lớp Ngoại Ngữ
Các môn: Tiếng Nhật
Khu vực: Quận 2, Quận 3, Quận 9, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác: Có 1 năm kinh nghiệm dạy N5,N4. Nhiệt tình, có trách nhiệm cao
Kết thúc Chọn
Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh
Mã GS: 17261
Năm sinh: 11/12/2000
Hiện là: Giáo viên
Trường: Đại học Kinh tế -Tài chính TPHCM
Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Nhật
Năm TN: 2022
Nhận dạy: Lớp Ngoại Ngữ
Các môn: Tiếng Nhật
Khu vực: Quận 2, Quận 3, Quận 9, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 200 đồng
Thông tin khác: Có gần 1 năm dạy kèm tiếng Nhật N5,N4
Kết thúc Chọn
Ngô Thị Thuỳ Thư
Mã GS: 17090
Năm sinh: 20/12/2002
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Chuyên ngành: Nhật Bản học
Năm TN: 2024
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp Ngoại Ngữ
Các môn: Anh Văn, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Tiếng Việt, Các môn, Tiếng Nhật
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác: Nhiệt tình, biết cách dạy trẻ Đạt chứng chỉ N3 tiếng Nhật
« 1 2 3 4 5 »