Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
Phùng Thị Mỹ Diễm
Mã GS: 18339
Năm sinh: 13/03/1994
Hiện là: Giáo viên
Trường: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
Chuyên ngành: Cử nhân Khoa học Môi trường, Thạc sĩ Hải Dương Học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM
Năm TN: Tốt nghiệp cử nhân 2016, Thạc sĩ 2021
Nhận dạy: Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Toán , Hóa, Toán-Lý-Hóa, Toán, Lý, Lý , Hóa, Các môn, TOÁN = AV
Khu vực: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Q.Tân Bình, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 300 đồng
Thông tin khác: Có kinh nghiệm dạy các môn đã đăng ký cho HS Cấp 1 và Cấp 2 từ năm 2 đại học (Năm 2013)
Kết thúc Chọn
Võ Thị Phương Mai
Mã GS: 18322
Năm sinh: 24/04/1995
Hiện là: Giáo viên
Trường: Đại học Khoa học Tự Nhiên
Chuyên ngành: Tâm lý học
Năm TN: 2017
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa, SINH
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 250,000 đồng
Thông tin khác: 2 văn bằng cử nhân: - Công nghệ Sinh học - ĐHKHTN - Tâm lý học - ĐHKHXHNV Kinh nghiệm : 3 năm kinh nghiệm dạy Toán Lý Hóa cho học sinh Cấp 3
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thành Duy
Mã GS: 18321
Năm sinh: 21/04/2001
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa, SINH
Khu vực: Quận 3, Quận 10, Q.Tân Bình, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Lê Thị Thảo Nhi
Mã GS: 18320
Năm sinh: 27/01/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Văn
Khu vực: Quận 2, Quận 9, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Huỳnh Dương Ái Hậu
Mã GS: 18315
Năm sinh: 12/01/2004
Hiện là: Sinh viên
Trường: Đại học Kinh Tế
Chuyên ngành: Marketing
Năm TN: 2026
Nhận dạy: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Anh Văn, Toán , Hóa, Toán-Lý-Hóa, Toán, Lý, Toán ,Tiếng Việt, Toán , Anh Văn, Lý , Hóa, Tiếng Việt, Các môn, SINH
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 10, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 đồng
Thông tin khác: Có 1 năm kinh nghiệm Kiến thức vững Nhiệt tình, năng nổ
Kết thúc Chọn
Lê Thị Thảo Nhi
Mã GS: 18311
Năm sinh: 27/01/2002
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Toán ,Tiếng Việt, Rèn chữ đẹp
Khu vực: Quận 2, Quận 9, Q.Bình Thạnh, Q.Thủ Đức
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thị Thục Nhi
Mã GS: 18299
Năm sinh: 01/04/1996
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 10, Quận 11, Quận 12, Q.Tân Bình, Q.Bình Tân, Q.Tân Phú
Yêu cầu lương tối thiểu: 300,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Đắc Thắng
Mã GS: 18283
Năm sinh: 14/06/1977
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn:
Khu vực: Quận 2
Yêu cầu lương tối thiểu: 400 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Ngô Trần Hoàng Ngân
Mã GS: 18280
Năm sinh: 20/10/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Luyện Thi Đại Học
Các môn: Lý, Hóa, Toán , Hóa, Toán-Lý-Hóa
Khu vực: Quận 1, Q.Bình Thạnh
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Chí Dũng
Mã GS: 18278
Năm sinh: 16/12/2003
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 9
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 5 »