Banner
Banner Mobile

GIA SƯ, GIA SU, TRUNG TAM GIA SU, GIA SƯ, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SU, GIA SƯ, TRUNG TÂM GIA SƯ, TRUNG TAM GIA SU, GIA SƯ, TRUNG TAM GIA SU, GIA SƯ NHÂN VĂN, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SU, GIA SƯ, TRUNG TAM GIA SU, GIA SU NHAN VAN, TRUNG TÂM GIA SƯ, GIA SƯ

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 4464
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Tin học
Địa chỉ: HỒNG HÀ, PHƯỜNG 9, Q.Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Mức lương: 750,000 đồng/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: THỨ 5, 19H
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ / Nam
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi