Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 10,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 10,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 10,GIA SU QUAN 10,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 10

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12687
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: CAO THẮNG, PHƯỜNG 12, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SX, SAU 17H
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi