Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 10,GIA SU NHAN VAN QUAN 10

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11270
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Văn
Địa chỉ: TÊN LỬA, BÌNH TRỊ ĐÔNG, Q.Bình Tân - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Giáo Viên Nam / Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi