Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 10 ,GIA SƯ NHÂN VĂN, TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN, GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 10

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11885
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy: Toán , Hóa
Địa chỉ: ĐƯỜNG 3/2, PHƯỜNG 12, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: SINH VIÊN
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 0972 39 22 33
đồng/1 buổi