Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 10,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 10,GIA SU NHAN VAN QUAN 10

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11901
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: THÀNH THÁI, PHƯỜNG 14, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SAU 17H ,SX
Yêu cầu: SINH VIÊN
Người học:
Liên hệ: 090 7711224 - 0988 839 039 - 0972 39 22 33
đồng/1 buổi