Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 2,GIA SƯ NHÂN VĂN,GIA SU QUAN 2,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 2,GIA SU QUAN 2,GIA SƯ NHÂN VĂN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 2

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12686
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Toán ,Tiếng Việt
Địa chỉ: MAI CHÍ THỌ, AN PHÚ, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: SX, SAU 17H
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi