Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 2,GIA SU NHAN VAN QUAN 2,GIA SU QUAN 2,TRUNG TAM GIA SU QUAN 2,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 2,

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11899
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: TRẦN NÃO, BÌNH AN, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,300,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SAU 17H ,SX
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 090 7711224 - 0988 839 039 - 0972 39 22 33
đồng/1 buổi