Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 2,TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN, GIA SU QUAN 2,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 2,GIA SƯ NHÂN VĂN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11890
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: MAI CHÍ THỌ, AN PHÚ, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SAU 17H ,SX
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 0972 39 22 33
đồng/1 buổi