Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 4,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 4,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 4,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12693
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: NGUYỄN TẤT THÀNH, PHƯỜNG 12, Quận 4 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SX, SAU 17H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi