Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 9,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 9,TRUNG TAM GIA SU QUAN 9,GIA SU QUAN 9,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 9,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU QUAN 9,TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9,GIA SU QUAN 9,TRUNG TAM GIA SU QUAN 9

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11259
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỚC LONG B, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp 19h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi