Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 9,GIA SƯ QUẬN 9,GIA SU NHAN VAN QUAN 9,GIA SU QUAN 9,GIA SƯ QUẬN 9,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN QUAN 9,TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN QUẬN 9,GIA SU QUAN 9,GIA SƯ QUẬN 9,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN QUAN 9,GIA SU QUAN 9

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 10955
Lớp dạy: Lớp 9
Môn dạy: Văn
Địa chỉ: LÊ VĂN VIỆT, P, HIỆP PHÚ, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi